نیچه

همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر

آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها.

 فریدریش ویلهلم نیچه

/ 2 نظر / 20 بازدید
باجنبه ها

باجنبه ها! با سلام خدمت دوست عزيزم، شما براي ثبت نام و حضور در جمع صميمي باجنبه ها دعوت شديد، لطفا با حضور خود ما را خوشحال نموده و وجود خود بهره مند فرماييد. انجمن باجنبه ها،مکاني براي تفريح و سرگرمي + فرهنگ و علم آموزي براي بازديد: www.bajanbeha.ir براي ثبت نام: http://bajanbeha.ir/register.php

سحر

انسان به میزان برخورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست بلکه درست به اندازه ی نیازهایی که در خویش احساس می کند انسان است. سطح تعالی و درجه کمال هر انسانی را با درجه تعالی و کمال نیازهایی که دارد و کمبود هایی که در خود احساس می کند می توان اندازه گیری کرد. داشتن نیازهای عمیق انسان ها را بزرگ می کند