ارزش قلب تو

 

- هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.

- همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به

راحتی دل بکنی.

- به خودت بیاموز هر کسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست ،اسراف محبت است.

- هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای

یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید