از این عالم نترسیدم

بعضی وقت ها تنها می مانیم در جهانی با هفت میلیارد جمعیت

بعضی وقت ها دلتنگ می شویم با وجودی که ظاهرا همه کسانی که دوستشان داریم کنارمان هستند.

بعضی وقت ها می ترسیم با اینکه دوربرمان پر از انسانهای آشنا و مورد اعتماد است

و در این لحظات کاش خویش آوندحویش را پیدا کنیم تا...

 تنها نباشیم

دلتنگ نشویم

ونترسیم 

در این دنیا تو را دیدم       تو را دیدم پرستیدم

بگردیدم به دور تو           از این عالم نترسیدم 

/ 0 نظر / 24 بازدید