مهمانی عشق

هر چه مهمانها بیشتر شوند،خانه را بزرگتر می کنند،آرایش بیشتری به کار می بندند و غذای بیشتری می پزند.

به کودک نگاه کن!تا هنگامی که قد او کوچک است ،اندیشه اش نیز که مهمان اوست،به اندازه قالب اوست.اوتنها شیر و مادر خود را می شناسد.

هنگامی که کودک بزرگتر می گردد،اندیشه های بیشتری مهمان او می شوند.مهمانهایی همچون:خرد،نیروی تشخیص و ادراک.آنها که می آیند،خانه نیز بزرگتر می شود.

مهمانهای عشق اما در این خانه نمی گنجند.آنها که می آیند،خانه را ویران می کنند و دوباره می سازند.

«فیه مافیه»مولوی

/ 2 نظر / 14 بازدید
نگین

عشق رشد را موجب می شود. عشق دگرگون می کند. در عشق از نو زاده می شوی. اشو

eshgh kolan khoobe,mesle madeye tavahom za mimoone... ama jadidan daram be in miresam ke ye joor bimari ham hast... When were in love things better than they are...