برای خویش آوندان

همه پسند بودن زودگذر است.محترم بودن جاودانی است.

Popularity is temporary.  Respect is timeless

در تنگ راه گیتی ،می­توان مردم را گول زد و دست نوازش همگان را بر پشت خود آشنا نمود،ولی بهره نهایی،دلشکستگی و اشک چشم است،اگر چهره درون آینه را فریب داده باشی.( لاول توماس )

منش چیزی نیست که بتوان آن را وارونه جلوه داد.کسانی که با مدیر کار می کنند،به خصوص زیر دستان،ظرف چند هفته می فهمند که مدیر پابند به اصول هست یا نه،شاید کوتاهی ها و نقص نمایان او را ببخشند : بی کفایتی، غفلت،احساس ناامنی، سلوک بد.اما نداشتن صداقت را بر او نمی بخشند. ( پیتر دراکر )

کینز علاقه مند به پیگیری رفتار کالاهای اساسی بود و من علاقه مند به پیگیری رفتار آدمیان . ( دراکر )

– هرگاه الهام بخش دیگران شدید،برای اینکه بیش­تر بیندیشند ، بیش تر بیاموزند و والاتر شوند ، شما یک رهبر هستید . ( جان آدامز )

من آن را که بر خواهش­های نفسانی خود فائق آمده ، از آن که بر دشمن خویش چیره گشته ، شجاع­ترمی دانم . از آن رو که دشوارترین پیروزی غلبه بر نفس است . ( ارسطو )

I count  him  braver  who  conquers  his  devises  that  him  who  lacquers  his  enemies  for   the  hardest  victory is the victory over silt .

/ 0 نظر / 28 بازدید