حسابگران مصلحت طلب(بخش سوم از «گفتگو با خویش آوندان»)

 

«ما به او مشتاق بودیم او به ما محتاج بود»

حسابگران دارای احساس هستند، همچنان که دارای ماشین ،فرزند ،خانه و زندگی هستند.

بعضی ساعات کار می کنند، بعضی ساعات ورزش می کنند، بعضی ساعات تلویزیون می بینند و بعضی ساعات از کسی خوششان می آید  و ساعاتی را با او به خوشی می گذرانند.

همه چیز در زندگی حساب و کتاب دارد . و هر کاری در زمان مناسب با هزینه مناسب  انجام می شود.

همه چیز را در طرازو قرار می دهند و قیمتش  را پرداخت می کنند.

دکتر شریعتی  مثال جالبی برای توصیف این افراد دارد«کتابی را برای چاپ به انتشارات بردم .ناشر بعد از برسی ابعاد کتاب ،آن را روی طرازو گذاشت و بعد شروع کرد در مورد  قیمت کتاب صحبت کردن. مگر وزن کتاب ،وزن کاغذ و جوهر آن است.»

این افراد همه چیز را وزن می کنند و اندازه می گیرند تا سرشان کلاه نرود،چه گوشت باشد چه سبزی باشد چه محتوای یک کتاب ادبی باشد ویا ارتباط با یک دوست خویش آوند  .

چون احساس دارند و بی احساس نیستند بعضی وقت ها دلشان برای خویش آوندانشان تنگ می شود  .و احساس می کنند که به دیدار دوست نیازمندند اما این نیازشان مانند نیاز  به چرت بعد از نهار است که خیلی می چسبد و خستگی را از بدن بیرن می کند و بعد دیگر به آن نیازی نیست. که اگر بیشتر شود وقتمان را می گیرداحتیاجی است که برآورده شده است.

  همه تصمیماتشان بر مبنای مصلحت است.کار و زندگی اجتماعی بدون رعایت مصلحت  مشکل آفرین است.اما احساس و اشیاق زبان مصلحت را چگونه می فهمند؟

دلی که مشتاق دیدار دوست باشد و شیدای روح خویش آوند، از طرازوی حساب و منطق مصلحت اندیش چه می داند؟ 

عشق که حساب و کتاب نمی شناسد. مگر اینکه با حساب و کتاب فریبش دهیم.

و روح سرگردانمان را در این اجتماع سرا پا مصلحت و حسابگری به دار سرگرمی موفقیت بیاویزیم!

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
h

عکس خنده دار جالب و ديدني کليه سوژه حتما به وبلاگم سر بزن از خنده رودبر مي شي . در ضمن اگر دوست داشتي منو به اسم "عکس خنده دار" لينک کن و بهم بگو تا منم لينکت کنم.