خویش آوند

حرفهايی است برای گفتن كه اگر گوشی نبود نمیگوييم و حرفهايی است برای نگفتن حرفهايی كه هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورندو حرفهایی برای نگفتن را تنها می توان باخویش آوندان گفت

مارا گلی از روی تو چیدن نگذارند
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۸  کلمات کلیدی: شعر

مارا گلی از روی تو چیدن نگذارند              چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند

گفتم شنود مژده دیدار تو گوشم                     آن نیز شنیدم که شنیدن نگذارند

صد شربت شیرین زلبت خسته دلان را              نزد یک لب آرندو چشیدن نگذارند   

 بخشای بر ان مرغ که خونش گه بسمل                بر خاک بریزند و طپیدن نگذارند